JARNÝ TRIMESTER OD 8.4.

Od 8.4 sa na Vás znova tešíme. Otvorených je veľa kurzov, do ktorých sa dá pridať.  Podľa záujmu otvoríme nové. Stačí poslať prihlášku :-)